Nytt utbrott av smittsam sjukdom

Amerikansk yngelröta drabbar
i första hand binas larver.
Amerikansk yngelröta drabbar
i första hand binas larver.

Stockholm I juli upptäcktes två fall av amerikansk yngelröta i Södermanland och då varnades biodlare i Stockholm för smittan. Nu har sjukdomen konstaterats i ett bisamhälle i länet, nämligen i Salem.

Bikupan förstördes av länsstyrelsen samma dag.

– Nu besöker länsstyrelsens bitillsynsman i området alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras. Alla biodlare är skyldiga att anmäla var de har sina bisamhällen, säger länsveterinär Mari-Ann Andersson.