Östersjön ännu fritt från giftalger

LÄNET Än så länge kan stockholmarna simma lugnt i skärgården. Några risker att få i sig giftiga bakterier från alger är det hittills inte i Östersjön. Cyanobakterierna är en hälsorisk för både människor och djur.

– Det verkar vara lugnt på algfronten i hela Östersjön förutom ett område i inre Finska viken. Det är fortfarande ganska kallt i vattnet så tillväxten går långsamt, säger Sture Nellbring, marinbiolog vid länsstyrelsen.