Antalet butiksrån minskar kraftigt

LÄNET För andra året i rad har butiksrånen minskat, i Stockholms län med tre procent jämfört med 2010. Det visar preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet. Under 2011 skedde 288 butiksrån, året innan var det 297 och under 2009 442 stycken.

Antalet rån har minskat i hela landet. Förra året skedde sammanlagt 781 butiksrån i Sverige. Det är framför allt rånen med skjutvapen som har minskat och sedan 2009 har de nästan halverats.