Passpoliser slår larm om arbetsförhållanden

stockholm Anställda vid Globenpolisens passenhet anmäler att de drabbats av huvudvärk och sömn­problem.

Orsaken är att arbetsbördan är ”omänsklig” och att bokningarna är fler än antalet handläggare vilket skapat stor stress hos personalen och irritation hos allmän­heten.

De anställda föreslår själva att antalet passansökningar sänks till realistiska nivåer tills ny personal rekryterats.