Patienter fick dela på spruta

STOCKHOLM Enligt en lex Maria-anmälan från Karolinska sjukhuset i Solna har en sjuksköterska använt samma morfinspruta till flera patienter.

Hon ska ha haft bristande kunskap om smitto­riskerna i samband med läkemedelsordination och har således inte följt sjukhusets riktlinjer.

Sjuksköterskan hade enligt anmälan lämnat över halv­fulla använda sprutor för att en kollega också skulle kunna använda dem.

Sjuksköterskan har har i dag andra uppgifter.