Pendling ger tid för bokläsning

Trots storstadens stress tar sig stockholmarna tid att läsa. I snitt 21,1 minuter om dagen ägnas åt böcker.

En förklaring är att många läser när de pendlar.

Alla hamnar väl ibland intill någon som sitter försjunken i en bok på tunnelbanan. Kanske man själv brukar passa på att läsa något på väg till och från jobbet.

Invånarna i Stockholms län läser mycket böcker i jämförelse med de flesta andra i landet.

– Dels handlar det om att här finns många bibliotek, dels om att många tv- och radioprogram lyfter fram författarskap. Även i skolan och förskolan lyfts boken fram, säger Karin Runevad, som är enhetschef på stadsbiblioteket vid Medborgarplatsen.

E-böcker ligger i tiden och utlåningen från biblioteken ökar kraftigt. Under 2009 lånades cirka 30 000 e-böcker på Stockholms stads bibliotek. 2010 steg siffran till 40 000. Hittills i år har cirka 27 000 e-böcker lånats ut.

En bidragande orsak till det stora läsintresset kan även vara att Stockholm är rikt på kultur.

– Olika sorters konstarter befruktar varandra, säger Karin Runevad.

En undersökning som TNS Sifo har gjort på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges annonsörer visar att länsinvånarna i genomsnitt läser böcker 21,1 minuter om dagen.

Undersökningen gjordes i tre omgångar under 2011 då människor fick svara på frågan om hur lång tid de ägnat åt att läsa en bok dagen innan.

– De som intervjuades fick själva bestämma vad som var en bok och det frågades inte särskilt om e-böcker, säger Elisabeth Thörnsten, kommunikationsansvarig på Sveriges annonsörer.

Mest läste Uppsalaborna, 23,6 minuter, och minst de i Gävleborg, 14,1 minuter. Genomsnittssvensken läser en bok 19,6 minuter om dagen.

Fakta

Lästid varierar

*Siffrorna anger minuter

Källa: TNS SIFO/ SVERIGES ANNONSÖRER