Polisen fick in 420 vapen på 18 dagar

Över 400 vapen lämnades in i länet under vapen­amnestins första arton dagar. De flesta av dem är illegala.

Också krut och dynamit kom in – trots att amnestin inte gäller explosiva ämnen.

– Närmare 40 procent är enhandsvapen och det är en ökning jämfört med tidigare amnestier. Det ser vi som mycket positivt eftersom vi är extra angelägna om att få in sådana vapen då de inte sällan förekommer i illegala kretsar, säger Elisabeth Weidlertz vid tillståndenheten i Stockholms län.

420 vapen och ungefär 500 kilo ammunition hade kommit in i Stockholms län i början på förra veckan.

– Min erfarenhet säger att det kommer in fler i början av amnestin, för att sedan lugna ner sig och öka i slutet igen, säger Elisabeth Weidlertz.

De flesta av vapnen som kommer in är illegala.

Vapenamnestin, som pågår den 1 mars–31 maj, gäller bara för skjutvapen och ammunition. Men även explosiva ämnen som dynamit, handgranater och krut har lämnats in i länet.

En militär patron, med både en brand- och sprängdel, kom in till tillståndsenhetens vapenmottagning på Kungsholmen. Hässelby-Vällingby polisstation fick utrymmas efter att en man lämnat in två granater.

– Om du har sprängämnen eller explosiva varor som du vill bli av med ring i stället 114 14, säger Elisabeth Weidlertz.

Närmare 2 000 vapen kom in i landet under amnestins första två veckor då Rikspolisstyrelsen gjorde den senaste sammanställningen. Men alla län hade inte rapporterat in siffror, så antalet är egentligen är högre.

Det vanligaste vapnet är ett kulgevär följt av hagelgevär. Bland vapnen finns också ett armborst, en kulspruta och två harpunvapen.

Amnestins syfte är att minska antalet illegala vapen i samhället. Den som har skjutvapen eller ammunition, utan tillstånd, kan lämna in vapen till polisen utan att dömas. Man har rätt att vara anonym.