Polisen prejar för 16 miljoner

Stockholm Polisen i Stockholm har under fem års tid utfört 437 prejningar. Det har kostat skattebetalarna 16 miljoner kronor, visar uppgifter som SVT Nyheter Sörmland tagit fram. Det finns totalt 1 142 ärenden hos Kammarkollegiet, som försäkrar polisens fordon.

En sammanräkning av 437 ärenden visar att Stockholmspolisens prejningar orsakat skador för 16 miljoner på de egna bilarna.

Den totala kostnaden för skadade polisfordon i hela landet är 38 miljoner kronor.