Min lokala hjälte

Polisen ska göra mer för miljön

LÄNET Polisen ska certifieras enligt deninternationella miljöstandarden ISO 14001. Bland annat ser man över energianvändningen. För att effektivisera ersätts till exempel strömbrytare med rörelsedetektorer.

– Att vi ska miljöcertifiera oss innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och mot en ständig förbättring, säger Mathias Tellberg, miljöcontroller på polisen i Stockholms län.