Polisens löner backade förra året

LÄNET Under förra året sjönk lönerna bland länets poliser jämfört med året innan. Det framgår av en sammanställning från Statistiska centralbyrån.

Under 2010 var den genomsnittliga lönen för manliga poliser 32 000 kronor i månaden, för de kvinnliga 30 000 kronor i månaden. Under 2011 var genomsnittslönen per månad 31 900 kronor respektive 29 900 kronor.

Även i övriga landet har genomsnittslönerna för polisen sänkts.