Poliser fick söka läkarvård

stockholm I januari genomförde 17 poliser en övning med fysiskt ansträngande moment i ett garage i Stockholm. I samband med övningen drabbades flera av poliserna av hosta och irritationer i luftvägarna och flera fick söka läkarvård.

Händelsen har nu anmälts som ett tillbud. En teori till besvären är att en parkerad buss i garaget läckt svavelsyra från batteriet.