Polisman ville få en gentjänst

Stockholm En kriminalkommissarie vid Rikspolisstyrelsen ska från sin privata e-postadress ha skickat ett mejl till en målsägandes ombud där kommissarien skrivit att en polisanmälan ska tas tillbaka om målsäganden gör som han önskar.

I höstas beslutade chefs­åklagaren att inte inleda förundersökning gällande tjänstefel. Men nu anmäls mannen till personalansvarnämnden.