Polisutbildningen ska byta skola

LÄNET Polisutbildningen som finns i Solna ska läggas ned och i stället flytta till någon högskola eller universitet i Stockholmsområdet, enligt ett regeringsförslag. Enligt förslaget har polisarbetet blivit mer specialiserat och kräver en annan sorts utbildning. Skolledningen kommer under året att arbeta fram ett förslag på vart utbildningen kan flytta.