Politiker kan ha förskingrat

Stockholm En kyrkopolitiker i 40-årsåldern i Stockholm är misstänkt för upprepade fall av förskingring.

Det är under perioden 2009–2013 som han, enligt åklagaren, vid upprepade tillfällen förskingrat pengar, totalt 12 900 kronor.

En begäran om försvarare till mannen har lämnats in.