Pollen gör ofödda barn allergiska

LÄNET Om en kvinna utsätts för höga pollenhalter i slutet av en graviditet ökar risken för att barnet ska få astma under sitt första levnadsår. Det visar en grupp Umeåforskare i en färsk studie som omfattar 110 000 graviditeter i Stockholmsområdet.

Ett antal studier har tidigare visat att det finns ett samband mellan att vara född under pollensäsongen och att löpa ökad risk för allergier. Orsakerna kan vara flera, exempelvis att mamman själv har pollenallergi som kan påverka det ofödda barnet.