Preparat av hotad art saluförs inte

LÄNET Det är ovanligt att handel med preparat från hotade arter sker öppet i butiker och på behandlingskliniker med traditionell asiatisk medicin som specialitet. Det bedömer länsstyrelsen efter en inspektionsrunda.

Tolv akupunkturkliniker och åtta butiker besöktes. I ett fall gjordes ett tillslag där polis tillkallades och en anmälan gjordes.

Bland de preparat som fick godkänt, efter närmare påseende, var ”tigerplåster” med syntetisk mysk.