Pris på lantbruk upp 63 procent

LÄNET Priserna på lantbruksfastigheter i länet har ökat med 63 procent sedan 2006. En sammanställning från SCB visar en genomsnittlig ökning i hela landet på 54 procent. Största prisökningen, 104 procent, hade Jämtlands län.

Enligt SCB kan en jordbruksfastighet i vissa fall vara bebyggd med fritidshus, något som pressar priset uppåt. Enligt Jordbruksverket finns det många faktorer som höjer priserna, till exempel närhet till en tätort.