Prostitutionen ska kartläggas

STOCKHOLM Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur omfattande prostitutionen är i Sverige.

– Vi kommer att göra kartläggningen i samarbete med lärosäten runt om i landet, säger Maria Backe, enhetschef.

Undersökningen ska omfatta prostitution såväl på gatan som på nätet och andra ställen, och ska redovisas om ett år. Den senaste kartläggningen gjordes för sju år sedan.