Råd om livräddning i mobilen

LÄNET Storstockholms brandförsvar lanserar appen ”Rädda liv”. Appen går att ladda ner till Iphone och syftet är att sprida kunskap för att förebygga olyckor och dödsfall.

Appen innehåller bland annat praktisk vägledning om hur man utför hjärt- och lungräddning, hur man hittar närmaste hjärtstartare via GPS och hur man genom några enkla knapptryckningar alarmerar 112. Det finns också praktiska råd om hur man undviker brand och andra olyckor och information om var närmaste brandstation finns.