Rekordlåg dödssiffra i trafiken

STOCKHOLM 2012 omkom sex personer i Stockholmstrafiken. Det är det lägsta antalet döda sedan andra världskriget.

Fyra av de omkomna var fotgängare, en var motorcyklist och en var bilist. Två av fotgängarna dog efter att ha blivit påkörda av bilar. En efter att ha blivit påkörd av en cyklist. Hur den fjärde omkom framgår inte. Antalet svårt skadade fortsätter dock att öka som det gjort de senaste fyra åren, visar stadens årliga rapport om trafikolyckor.

I fjol skadades 305 personer svårt. Det är en något lägre nivå än i början av 2000-talet. Varje år skadas cirka 5 000 personer i trafiken i Stockholm.