Rekordmånga nya bostäder byggs

Trots en hög byggtakt räcker bostäderna inte till.
Trots en hög byggtakt räcker bostäderna inte till.

Stockholm Det byggdes rekordmånga nya bostäder i länet under 2013. Inte sedan miljonprogrammets tid har det byggts så mycket i Stockholm, enligt en ny rapport från länsstyrelsen.

Totalt påbörjades 12 200 nya bostäder under 2013, vilket var dubbelt så många mot året innan. Även i år har det fortsatt i samma takt. Under första kvartalet påbörjades bygget av drygt 2 600 bostäder. Men det råder ändå fortsatt stor bostadsbrist.

– Länets befolkning växer med ungefär 35 000 människor om året och bostadsbeståndet behöver öka med ungefär 16 000 nya bostäder per år under överskådlig framtid, säger landhövding Chris Heister.