Rekordmånga vab-dagar i mars

länet Försäkringskassan betalade för mars ut rekordstora belopp i ersättning för tillfällig föräldrapenning – VAB.

Det betalades ut ersättning för sammanlagt 631 679 dagar i mars jämfört med 628 466 dagar samma månad förra året. I Stockholm ersattes 159 996 dagar jämfört med 149 916 dagar förra året.

– Årets första månader är ofta en tuff tid med många sjukdagar för föräldrar, säger Niklas Löfgren vid Försäkringskassan.