Rektorn slog inte larm om mobbning

Nyheter En elev i Sundby­berg utsattes i flera år för kränkningar av andra elever både på internet och i skolan, enligt en anmälan till Barn- och elevombudet (BEO). Rektorn anmälde inte händelserna till Sundbybergs stad som är skolans huvudman. I ett beslut från BEO står att rektorn därmed brustit i sin anmälningsskyldighet, och kommunen får en anmärkning. Skadestånd till eleven är dock inte aktuellt.