Arbetsmarknaden ser bättre ut än väntat

stockholm Utsikterna på arbetsmarknaden ser för närvarande något ljusare ut än vad som ­befarades efter den kraftiga nedgången under slutet av 2012. Detta enligt länsstyrelsen.

– Antalet sysselsatta har ökat med 16 700 under det senaste året. Samtidigt är det viktigt att betona att arbetsmarknaden är svagare än normalt, säger Per Bark, analytiker på länsstyrelsen.