risken för skogsbrand är som allra störst nu

Stockholm Under sommaren är faran för skogsbränder extra stor. Varmt, torrt väder i kombination med att fler eldar och grillar ger en ökad risk för bränderna.

Genom appen ”Brandrisk ute”, gjord av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kan man få uppgifter om hur stor gräsbrand- och skogsbrandrisken är på just den plats där man för tillfället befinner sig. Appen ger även praktiska tips om hur man ska elda säkert.