Röda linjen får 48 nya t-banetåg

Skärholmen Trafikförvaltningen har beställt 48 nya tunnel­banetåg till den röda t-banelinjen.

Tågen kommer att börja levereras 2017. Sedan kommer leveranserna att ske efter hand. Alla vagnarna beräknas vara på plats någon gång mellan 2020 och 2021.

Turtätheten kommer då att öka från 24 tåg i timmen till 30 i rusningstrafik på röda linjen.

De nya tågen är designade så att fler passagerare ska kunna stå.

Det ska också bli snabbare på- och avstigning, eftersom det är en förutsättning för att sätta in fler turer.