rutiner vid strålning ses över

stockholm Strålsäkerhetsmyndigheten kräver att Folktandvården i Stockholms län börjar rapportera incidenter med strålskydd.

Förbättrade rutiner behövs, detta enligt myndigheten som inspekterat de delar av verksamheten där joniserande strålning förekommer och då konstaterat flera brister.

Folktandvården ska bland annat skapa rutiner som säkerställer att tandsköterskor får en introduktionsutbildning i radiologiskt arbete och att utbildning i allmänt strålskydd upprepas.