Samlad vård av lungcancerpatienter

LÄNET Nyöppnade Lungonkologiskt centrum på Karolinska sjukhuset i Solna ska öka kvaliteten och patient­säkerheten. Landstingets satsning, som sker i samarbete med LungAllergi-kliniken och Onkologiska kliniken, innebär att patienter samlas på en vårdavdelning.

– Det här är en efterlängtad verksamhet, säger Thomas Walz, chef vid Onkologiska kliniken.

Varje år utreds cirka 1 000 patienter för lungcancer.