sänkt gräns för vaccin ska skydda fler mot tbe

STOCKHOLM Trots att fler vaccinerar sig ökar antalet fall av TBE, enligt Smitt­skydds­institutet (SMI). I fjol anmäldes 288 fall, fyra fler än under rekord­året 2011. Nästan hälften av fallen kom från Stockholms län. SMI menar att ännu fler troligtvis hade drabbats om de inte hade vaccinerat sig. Då studier har visat att även små barn kan få svåra symtom sänks åldersgränsen för vaccination av barn från tre till ett år.