SD-reklam anses inte livsfarlig

Stockholm Arbetsmiljöverket beslutade förra veckan att häva skyddsstoppet som gällde Sverigedemokraternas valaffischering på Nobinas bussar i Södertälje och Stockholms city. Det var fackförbundet Kommunals skyddsombud som tidigare beslutat om stoppet.

– Av det som kommit fram vid inspektionerna finner vi inte att det föreligger någon omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa, säger Håkan Olsson, Arbetsmiljöverket.