Sekretesskydd för växter och djur

LÄNET Länsstyrelsen är positiv till ett förslag som ger myndigheten större möjligheter att sekretessbelägga handlingar för att skydda vissa djur- och växtarter. I dag kan man i värsta fall tvingas lämna ut uppgifter som leder till att känsliga arter störs.

– Arter som till exempel havsörn eller berguv kan inte längre betecknas som utrotningshotade. Men det finns ändå situationer där det vore olyckligt om uppgifter om bland annat häckningsplatser spreds, säger Mats Gothnier vid länsstyrelsens naturvårdsenheten.