Sex miljarder till kollektivtrafiken

Stockholm Drygt sex miljarder kronor ska satsas på kollektivtrafiken i Stockholms län från år 2014 fram till 2025, enligt ett förslag som länsstyrelsen lämnade in till regeringen förra veckan.

Enligt förslaget i den nya länsplanen finns också en satsning på vägar för 1,6 miljarder och på cykelåtgärder för drygt en halv miljard kronor.

Totalt rör det sig om satsningar på 8,4 miljarder, vilka kan ställas i kontrast till behovet av infrastruktursatsningar på 187 miljarder kronor som kommunerna i länet anser att det finns behov av.

Länsplanen ska fastställas under våren 2014.