Sjukhus byggs ut för 90 miljoner

STOCKHOLM Stockholms läns landsting avsätter 90 miljoner kronor för att påbörja ett arbete med att planera för utbyggnaden av Danderyds sjukhus.

Bland annat blir det en helt ny behandlingsbyggnad som innehåller akutmottagning, avdelning för bild och funktion, centraloperation, sterilcentral och andra lokaler för behandling och intensivvård. Dessutom ska det finnas hjärtintensivvård med tillhörande laboratorium, medicinsk akutvårdsavdelning samt teknikutrymmen.

Utbyggnaden ska vara klar 2017 och den ska utformas så att det skapas förutsättningar för en fortsatt framtida utbyggnad.