Sjukhus granskar överbeläggning

LÄNET Sjukhusen har börjat göra dagliga rapporter om överbeläggning och antal patienter som vårdas på en annan avdelning än de borde. Rapporterna skickas till en nationell databas. Systemet infördes i september, men några resultat har inte presenterats ännu. Först måste rapporteringen bli inarbetad, uppger landstinget.

Tanken är att sjukhusen ska kunna jämföra de egna resultaten över tid, men också få en samlad bild av läget i vården.