Sjuksköterska räddade bebis

Stockholm En sjuksköterska på Sachsska barn och ungdomssjukhuset lyckades fånga ett fallande föremål över en säng med där ett nyfött barn låg.

Sköterskan såg i ögonvrån hur något rörde sig ovanför barnets säng. Det visade sig vara en upphängningsanordning för en apparat som lossnat från väggen. Hon lyckades fånga den och ropa på hjälp. Skruvarna som den var fastskruvad i väggen med var för korta för att klara av tyngden, enligt utredningen som gjorts efter att händelsen lex-Mariaanmälts. Men Inspektionen för vård och omsorg anser att händelsen inte utretts eller åtgärdats tillräckligt och kritiserar sjukhuset.