Skärgårdsöar får bredband

LÄNET Större skärgårdsöar med bofast befolkning prioriteras när länsstyrelsen fördelar pengar för att bygga ut bredbandsnätet. Bland öarna finns Möja, Nämdö, Ornö och Runmarö.

Inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007–2013 ska läns­styrelsen stödja utbyggnaden av bredband på länets landsbygd. Satsningen ingår i regeringens bredbandsstrategi som har målsättningen att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband år 2020.