Skolor får betala miljoner för brister

I förra veckan dömdes två skolor till att betala ut viten på grund av brister.

Totalt hotar viteskrav på 3,5 miljoner flera skolor i länet.

Sedan den 1 juli 2011 kan Skolinspektionen hota skolor med vitesföreläggande. Skolinspektionen ansöker hos förvaltningsrätten om att få utdöma vite, och sedan beslutar domstolen om det ska utfärdas.

Sedan lagen infördes har Skolinspektionen beslutat om vitesföreläggande i 25 ärenden. Tio av dem finns i Stockholms län. I förra veckan beslutade domstol om vite för Energigymnaiset i Täby respektive Upplands-Väsby.

I två andra fall har ärendena avslutats eftersom skolornas tillstånd återkallats.

Skolorna i Stockholms län hotas av viten på sammanlagt 3,5 miljoner kronor.

– I samtliga fall handlar det om att vi tidigare påtalat brister som inte rättats till, säger Marie Axelsson på Skolinspektionen.

Två skolor kan ha likadana brister, exempelvis sakna bibliotek, varav den ena hotas med vite men inte den andra.

– Det handlar om vår kunskap om huvudmannens förmåga och vilja att rätta till brister. En skola kanske redan har påbörjat förändringar, medan vi vet att den andra aldrig gör något och där kan det behövas starkare påtryckningsmedel.

Det kan handla om brister som bara rör en enskild elev eller på flera olika områden, som exempelvis vid Maria Elementarskolan på Södermalm. Skolan har två viteshot mot sig om sammanlagt 1,2 miljoner kronor, varav ett är överklagat.

– Vi hade först ett fall med 400 000 kronor. Det var uppenbarligen inte tillräckligt så då har vi höjt det, säger Marie Axelsson.

Summan på vitesbeloppet bedöms utifrån typ av brister och storleken på kommunen eller företaget som driver skolan.

– Det ska vara kännbart. Vi får resonera oss fram till ett belopp från fall till fall, säger Marie Axelsson.