Skönt klirr i skattkistan

STOCKHOLM Landstinget ser ut att få ett stort överskott i kassa i år. Den första prognosen för 2014 pekar mot ett överskott på 300 miljoner kronor, vilket är 248 miljoner kronor högre än i budget. Med en hög befolkningstillväxt och en ökande sysselsättning är det fler som är med och betalar för sjukvården och kollektivtrafiken.

– Alliansen har som enda landsting visat ekonomiskt överskott alla senaste sju åren, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.