sköterska kan göra karriär

stockholm Karolinska Universitetssjukhuset inför en ny titel för sjuksköterskor som vill göra karriär utan att behöva bli chefer – universitetssjuksköterskor.

För att nå titeln ställs en rad krav. Bland annat krävs minst åtta års klinisk erfarenhet, kliniska expertkunskaper och doktorsexamen.

Kompetensmodellen införs inom samtliga verksamheter.