Skydsombud stoppar arbete med asbest

HANINGE Ett skyddsombud stoppar all rivning och bortforsling av asbesthaltiga rör vid en arbetsplats i Haninge.

Enligt ombudet har arbetstagarna varken någon fått utbildning eller medicinska kontroller. Inte heller har kommunen tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Skyddsstoppet gäller tills problemen är åtgärdade eller tills Arbetsmiljöverket fattat beslut i ärendet.