SL får sätta upp fler kameror

stockholm Datainspektionen gillade inte länsstyrelsens beslut att ge SL rätt att sätta upp övervakningskameror med inspelningsrätt och överklagade därför beslutet. Men nu ställer sig också förvaltningsrätten på SL:s sida ger tillåtelse till kamerorna.

SL vill sätta upp kamerorna i så kallade trygghetsrum vid 30 tunnelbane- och pendeltågs­stationer. Trygghetsrum är utrymmen dit ordningsvakter kan ta omhändertagna personer.

Förvaltningsrätten anser att enskilda bara uppehåller sig där en begränsad tid och att intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.