SL går vidare med Spårväg syd

LÄNET SL gör en fördjupad utredning om Spårväg syd. Det beslutades i trafiknämnden förra veckan.

Dessutom tar SL tillsammans med berörda kommuner fram en avsiktsförklaring för att öka kommunernas medfinansiering. Spårväg syd går från Älvsjö till Flemingsberg via Kungens kurva.