SL kan tvingas ta ner kameror

STOCKHOLM Datainspektionen (DI) fortsätter striden mot SL:s övervakningskameror och tar kampen till kammarrätten. Myndigheten vill frånta SL tillståndet att kameraövervaka de så kallade trygghetsrummen på 30 stationer.

DI anser inte att rummen dit omhändertagna personer förs är speciellt brottsutsatta, vilket skulle motivera övervakning.

Myndigheten påpekar också att rummen är avskilda och ofta låsta och att det är tveksamt om de är en plats dit allmänheten har tillträde.