ANNONS

SL knyts till en ny förvaltning

ANNONS

LÄNET Den 1 januari omorganiserades verksamheten i Storstockholms lokaltrafik och knöts till den nyinrättade trafikförvaltningen inom landstinget. De SL-anställda har därmed blivit anställda av landstinget.

Enligt landstinget innebär omorganisationen att det blir tydligare vilka områden som man ansvarar för, att kollektivtrafiken är ett av dessa områden.

De vanliga SL-resenärerna kommer inte att märka någon skillnad i sitt resande.