Små äldrevårdsföretag får stöd

LÄNET Länsstyrelsens satsning på att utveckla verksamheten i små äldreomsorgsföretag med högst 50 anställda pågår för fullt. Företagen får söka bidrag och myndigheten har förlängt ansökningstiden för detta fram till den 15 december.

Upp till 350 000 kronor per företag delas ut i syfte att stärka konkurrenskraften gentemot de större företagen, till exempel genom ett nytt arbetssätt eller genom att utveckla ett nytt affärskoncept.