Sms-livräddare blev ett nytt ord

LÄNET Sms-livräddare är ett av de nya ord som fick bred spridning under 2011 och som lanseras som så kallade nyord av Språkrådet. Det beskrivs som en person som räddar liv genom kunskap om hjärt- och lungräddning och som larmas via sms. Projektet började i city och har utvecklats till hela länet.

– Jätteroligt att sms-livräddare finns med. Vårt mål är att rädda fler liv vid hjärtstopp men om vi samtidigt kan bredda språket så är det bara kul, säger David Fredman, projektledare för sms-livräddare.