Södertörn kan få polisskolan

STOCKHOLM Regeringen har beslutat att grundutbildningen vid Polishögskolan i Solna ska läggas ner och ersättas av utbildning vid ett universitet eller högskola. Tre har anmält intresse för att ta över utbildningen: Södertörns högskola, Uppsala universitet och Mälardalens högskola.

– Södertörns högskola är det självklara valet, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

Rikspolischefen ska meddela regeringen senast sista december vilken högskola det blir.