Södertörn ny ort för polisutbildning

Polishögskolan i Solna läggs ner och utbildningen flyttar till Södertörns högskola.

De första studenterna kommer att börja våren 2015.

Det finns i dag tre polisutbildningar i Sverige: i Solna, Växjö och Umeå. Polisutbildningen i Solna kommer att läggas ner och i stället förläggas till Södertörns högskola i Flemingsberg.

– I stället för att driva den i egen regi kommer det att bli en uppdragsutbildning, säger Kenneth Wall, kommunikationschef vid Södertörns högskola.

Rikspolisstyrelsen fick i december 2012 ett regeringsuppdrag att utveckla grundutbildningen till polis genom att förlägga polisprogrammet vid en högskola i eller nära Stockholmsregionen. Förutom Södertörns högskola har även Mälardalens högskola och Uppsala universitet deltagit i den processen.

– Södertörn hade de mest intressanta framtidsplanerna runt integration och hur de ska använda den forskningen. De har ett samarbete med Stockholms universitet och Karolinska institutet som de tänkte använda i polisutbildningen. Dessutom har de en mångvetenskaplig och mångkulturell profil, säger Doris Högne Rydheim, rektor vid Polishögskolan.

I området vid Södertörns högskola finns även Södertörns tingsrätt, åklagarmyndigheten, Södertörns polismästardistrikt och nya rättspsyk.

Polisutbildningen har två intagningar om året, en på våren och en på hösten. Varje gång söker 8 000 personer, varav 320 kommer in.

Hälften av de poliser som utbildas i Sverige kommer att gå vid Södertörns högskola. Studenterna kommer att flyttas över till högskolan efter hand med början vårterminen 2015.

Motiveringen till att förlägga utbildningen vid en högskola är att den vinner på att integreras i en akademisk miljö med närhet till forskning och andra vetenskapliga discipliner.

Polisutbildningen har idag 650 studenter i Solna. Polisen kommer även fortsättningsvis ha utbildning i lokalerna.

– Här ska vi ha vidareutbildning och fortbildning och samordna övningsverksamheten, säger Doris Högne Rydheim.