Sprututbyte på S:t Görans sjukhus

LÄNET S:t Görans sjukhus kan komma att bli platsen för sprututbyte där personer som injicerar narkotika kan lämna in använda kanyler och få nya i stället. Sprututbytet finns i ett tjänstemannaförslag från landstinget. Politikerna ska ta ställning till förslaget innan det kan skickas till Socialstyrelsen.

Om ansökan godkänns kommer sprututbytet i gång i slutet av året. Programmet är tänkt som ett försök som ska pågå i fyra år.