Staden letar lokaler för flyktingar

Hittills har mycket av flyktingarbetet i Stockholm varit beroende av att frivilliga engagerar sig för att hitta boenden och lokaler till flyktingarna.

Nu har Stockholms stad beslutat att göra en lokalinventering för att hitta och erbjuda lokaler. Även en samordnare ska anställas som ska vara kontakten mellan frivilligorganisationerna och Stockholms stad för att fånga upp saker som behöver lösas. Sophämtning utanför boenden är en sådan sak som nu staden står för.

Undersökningar pågår nu också för att få igång aktiviteter i samarbete med bland annat idrottsföreningar.